Asefru

Tineglusin N Lebda [ Asefru ]
S tchawith

Tineglusin N Lebda [ Asefru ]

Tuffeg tarca Tuɣ ijenwan A yemma-s lill ca Yella bab n yiman   Nehnti ur ẓrint ca Iɣeddaṛen mani llan…
Tazemurt [asefru]
S tchawith

Tazemurt [asefru]

  Ya cal fella-k ad knuɣ Fella-k ad rẓeɣ, ad mteɣ Sal ɣef baba, zizi ur yekni Tilelli ad tcali,…
ANIREZ D UZZAL*
Littérature&Poésie

ANIREZ D UZZAL*

Seg tumert ɣer tumrin, seg tfeggunt ɣer tfeggunin Tweḥejment deg timmi seg ass n tlallit Tlaɣiɣ tezger n wussan-inu s…
Ṭef deg ddin-nek [ Asefru]
S tchawith

Ṭef deg ddin-nek [ Asefru]

Ma ɛermen fella-k ledyan Ṭef deg ddin-nek mayecta yerwi Ma nnan ader i tfunast I tenɣeft deg-s i uẓeṛṭet n…
Tametna [ Asefru ]
S tchawith

Tametna [ Asefru ]

Tuddimin n tmetna Ma slexsent cal Mnad-ihent … Dder-ihent … D tidet s sen n tiṭṭawin D tilawt d tamelḥant…
Wezzal aḥeggas [ Asefru]
S tchawith

Wezzal aḥeggas [ Asefru]

1- ur telli-c Ur telli-c tessen belli : Jar nnes U jar n tmettant Rsem yezded F ufalu n iwlalli…
Yelli-s n tmurt [ Asefru ]
S tchawith

Yelli-s n tmurt [ Asefru ]

I yiman n Jemɛa Joɣlal d yal Jemɛat n tmurt   Di tallasin tus Ur wen-d-qareɣ d taziri Ur wen-d-qareɣ…
TIMANIT [ asefru]
Littérature&Poésie

TIMANIT [ asefru]

Tessuzzurem taḍṣa s imeṭṭawen Iḍelli neqqen fell-as abliwen Ma d tiddeṛɣelt a yissen Bravo! Ula d ulawen nedlen Ttun tizzuzut,…
LHAYECT [ Asefru ]
S tchawith

LHAYECT [ Asefru ]

Lhayect s sen n ifassen teknu-d ɣer-s D aḥenned n ugennun S yimi ifecceḍ s tezweɣ, yessuden “azul” Ɣer ujenna…
AMEƔBUN [ Asefru]
S tchawith

AMEƔBUN [ Asefru]

Nniɣ … Matta ur rfiden zmamat D tasuqilt … D awalen ifen ljalat D taẓuri d taḥerfant N yiman n…
Bouton retour en haut de la page