Littérature&PoésieS tchawith

Tazemurt [asefru]

 

Ya cal fella-k ad knuɣ

Fella-k ad rẓeɣ, ad mteɣ

Sal ɣef baba, zizi ur yekni

Tilelli ad tcali, fell-as cennuɣ

Yes-s a dreɣ, ḍar ur ad t-tredfeɣ

Zamul-nneɣ yella, yeggam irenni

 

A tazemmurt, a taberburt

A tazemmurt, a tajeddit

A tazemmurt, leɛmer n tmurt

A yagel, yict ur yeǧǧi-t

 

Tezzuzred amezruy ass s was

Lqedd-nnem yuli, yuɣ ijenwan

Yuli wazal, d idammen a yeswa

Trewsed urɣawen s labas

Texḍiḍ n tsaɣa, tifed iman

Tremged i yetri, ɣer-m, ad d-yehwa

 

A tazemmurt, a taberburt

A tazemmurt, a tajeddit

A tazemmurt, leɛmer n tmurt

A yagel, yict ur yeǧǧi-t

 

Ur serkuseɣ, cem d yemma

Ur suktuyeɣ, deg-m ayetma

Tasa tceqqeɣ, ul yebḍa

Tɛecqed tfukt, fella-m temsa

Ur tḥareɣ, gur ha-t yelfa

Ma d ajris, tenɣi-t tmetna

 

A tazemmurt, a taberburt

A tazemmurt, a tajeddit

A tazemmurt, leɛmer n tmurt

A yagel, yict ur yeǧǧi-t

 

Iles iketti, asekkil yesbek

Alli yercem, timmi teḥjem

Deg ufus iseggem, yemḍa yebrem

Amraw n tidet ad d-yessek

Tmudri tatrart i yimi ma yizem

Fell-am a lalla, irgazen mten

 

A tazemmurt, a taberburt

A tazemmurt, a tajeddit

A tazemmurt, leɛmer n tmurt

A yagel, yict ur yeǧǧi-t

 

Tsusmi tella, ur tneq tmusni

D aẓeṭṭa yerqem s waẓul

D awal yewcem s Tcawit

D zmam yetwamjer s tidi

Bab n wagel ha-t d afeḥlul

Yesseglaf imenɣi s talwit

 

A tazemmurt, a taberburt

A tazemmurt, a tajeddit

A tazemmurt, leɛmer n tmurt

A yagel, yict ur yeǧǧi-t

 

Ass-a, adečča d igelliden

Yict n uɛekkaz ad ɣen-irefden

Fell-am ad nemsama d iḥruren

Am iẓuran-nnem d awmaten

D “Tamazɣa” s iẓerwa d icallen

Deg-m a nezdeɣ, akkas d icawiyyen

 

A tazemmurt, a taberburt

A tazemmurt, a tajeddit

A tazemmurt, leɛmer n tmurt

A yagel, yict ur yeǧǧi-t.

yunes Aɣuggali

Awelleh:

Azamul n “tazemurt” deg usefru yeqqen ɣer kraḍ n isental:

1/ Tamurt (awras/ tamazɣa).

2/ Yiles (Tacawit).

3/ Tarca neɣ yiman (tayemmat/tawmat).

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page