Accueil > Art&Culture > Littérature&Poésie > Wezzal aḥeggas [ Asefru]
Aissa Reddaf

Wezzal aḥeggas [ Asefru]

1- ur telli-c

Ur telli-c tessen belli :

Jar nnes

U jar n tmettant

Rsem yezded

F ufalu n iwlalli

2-Am-n !

Am-n u tugir deg mezwaru

Qqli zdat n y-id

Ihewsi-t wezzal

Seg azgen n webrid

Ur t-yejji-c at-tini awal

I sen d-imezyanen

Awal aneggaru

3-Nella

Nella nssen wa

Belli netta-t  tella

D weltmat-neɣ

D yemmat-neɣ

D yemma-s n tarwa

Tameṭṭut am lxalat

Tameddukelt tella

4-At-tili

Amek at-til tamettant

Tirẓag

Tameddurt yizid-en

Id-es at-tili

Ma yella at -tettu fella-neɣ

Yiẓag

Di asmekti-nnes a nnini

Amma tella…

U di tidtawin n illan

Tuwri-hen

Din at-tili..

Ɛisa Reddaf

Partages

Nous vous recommandons

“Agadir n Roma ” raconte la saga des combattants Numides avec Hannibal

Aumer U Lamara, auteur de nombreux romans, dont “Tullianum – taggara n Yugerten”, “Timlilit di …

Partages