Accueil > Art&Culture > Littérature&Poésie > Yelli-s n tmurt [ Asefru ]
I yiman n Jemɛa Juɣlal

Yelli-s n tmurt [ Asefru ]

I yiman n Jemɛa Joɣlal

d yal Jemɛat n tmurt

 

Di tallasin tus

Ur wen-d-qareɣ d taziri

Ur wen-d-qareɣ

D tafukt

Tiɛziz ɣef uferrug n tmurt

Maci seg ineglas

D tameṭṭut

Di tallasin tus

Tallest ɣef yimi

D aẓenẓaṛ ay yetteffi

D tallest ay yṛeẓ

D yiri iḥeyyen s tiɣṛi

Tiraw ɣef yil

Tiɣḍay ɣef yiḍ

Tfessi deg imeṭṭi

Di tallasin tus

Tuca ul-nes

U tenna drus

Niɣ d tameṭṭut

Maci d angelus

Angelus ɣeriḍarren-nes

S wafriwen yetrus

Di tallasin tus

 

Muḥ-Terri Muḥya

Partages

Nous vous recommandons

“Agadir n Roma ” raconte la saga des combattants Numides avec Hannibal

Aumer U Lamara, auteur de nombreux romans, dont “Tullianum – taggara n Yugerten”, “Timlilit di …

Partages