Accueil > Art&Culture > Littérature&Poésie > Ṭef deg ddin-nek [ Asefru]

Ṭef deg ddin-nek [ Asefru]

Ma ɛermen fella-k ledyan

Ṭef deg ddin-nek mayecta yerwi

Ma nnan ader i tfunast

I tenɣeft deg-s i uẓeṛṭet n tmudri

Ini ur yihem-ca ismawen

D Ṛama niɣ d Ṛebbi

U ṭef deg ddin-nek mayecta yerwi

 

Ma nnan Ṛebbi ɣer-s memmi-s

Yuci-t I tmettant

Ɣef webrid n telwit yuli

Ini kif kif ɣer-i uḥaci d baba niɣ d sidi

U ṭef deg ddin-nek mayecta yerwi

 

Ma nnan aḥbib-nek d Cciṭan

Yiẓiḍ wa ad d-yewwi

Matta n temsunt mebla tuzzuft d wuzi

Ini aneglus d aneglus yefferfer niɣ yuḍi

U ṭef deg ddin-nek mayecta yerwi

 

Ma nnan deg fus-nek lweɛd-nek

Ẓal i lemri

U ljennet abrid-nes d tidi

Ini ḥeč ma yella deg jenwan

Niɣ yella deg-i

U ṭef deg ddin-nek mayecta yerwi

 

U ma nnan ddin-neɣ d tiktabin tiwṛaɣin

D uṭuṛeq n walli

U igmiren n tmura i wgestur-neɣ d iswi

Welli-ca n ddin mebla nečni

 

Inia m ccix inu ameqṛan

Ddin-inu d tayri

U ṭef deg ddin-nek mayecta yerwi

 

Muḥ-terri

 

Partages

Nous vous recommandons

Taɣyult n mma Hniyya

– Ur ɣer-s ca azgen n usuggas mlileɣ d ca n wemɣaṛ seg Tkukt, deg …

Partages