Art&CultureS tchawith

Taɣyult n mma Hniyya

– Ur ɣer-s ca azgen n usuggas mlileɣ d ca n wemɣaṛ seg Tkukt, deg tammansa i nettemwanas nejbed-d ddewwet n sertit baca ad ɣen-yebbi aherrar u ad d-yini eǧǧett-aneɣ seg herrar-aya xaṭeṛ seg-wa ad y-d-iɛawed wemɣaṛ baba taqṣidt n teɣyult n mma Hniyya ǧǧulleɣ ɣef lwens n tsertit, imer-idin nenna-s nečni taqṣidt-aya ur ɣen-ifat ca nesl-it, yesqaɛed-d iman-nes u yenna taqṣidt n  teɣyult n mma Hniyya amma i teḍṛa :

– yella way yellan Ṛebba ad ɣen-yuc way yeḥlan, tella teɣyult n mma Hniyya fella-s tzeddem, tettagem, tetteǧǧu u fella-s i yetsewwaq Beqqus . Taɣyult n mma Hniyya tujer Beqqus tuser tumes u rnan-t yiɣsan-nes ttaxirt-aya . Ass n ssuq ɣef ufaw tesseker mma Hniyya Beqqus ad yejleb taɣyult u ad yerni fella-s ṛebɛa duṛu u ad d-yesɣ tajḥiḥt am-idin d taɣiɣayt s tezmert nes u ussan -ness gguren-d maci tṛuḥan .

Ɣef tnezzayt yudef Beqqus ssuq ur yefqid am-idin iduden seg naddam ḍuṛen-d fellas isemṣaṛen wa yettawi wa yettuɛa deg ssum mɣir irebbeḥ-it s ṛebɛa duṛu, ṛṛan taɣyult imer-din ɣer yiɣẓeṛ, slilen-as iɣsan, meswken-as tiɣmas, ḥeṛqsen-as u ḥesnen-as zaw twella d taqiyyaṛt u ssilint ɣer u ṭeḥṭaḥ n ssuq . ssi Beqqus yenneḍ yenneḍ deg ssuq mɣir iwared ad yages ma ad yaf ca n tejḥiḥt tetrag ɣef udem ad t-yessidef ɣef mma Hniyya, deg lɣiḍ n uxemmem u deg ugray i yegra tiṭṭ nes yezlem deg tlemmast n ssuq tajḥiḥt zzin d lqed ad tinid turi-t lɛuda n trikt maci d taɣyult n rrikal, ilayem Beqqus ajelluḥ-nes u yebhez ɣer ayt bab n tejḥiḥt yessili yessehwa id-sen rebḥen-as-t s tmenya duṛu tuḍi-d swa swa id n tkemmust i yekmes deg gedwar nes u deg uṛṛay i t-yeṛṛa yendeh yect seg semṣaṛen yenna-s :

– Ntta; leḥmaṛa lli beɛt-ha bac tecri hadi, ntaɛ men ?

Ur yefhim Beqqus deg-s walu, ibellem u yuɛa fella-s :

– Ah … ?

Yessiwel-d yect seg semṣaṛen s tcawit :

– Taɣyult i tezzenzed; u-t-yilan ?

Yenna-s :

 – N mma Hniyya .

Yenna-s-d umezwaru

– Ki tṛewweḥ l ddaṛ gul l mmi Ḥniyya :”Mebyuɛa b ṛebɛa mecriyya b tmenya u hiyya hiyya …”

Iṛewweḥ Beqqus Tajḥiḥt u deg wared i werden ssaḥt tebhez s-dat-s tken ɣer wefrag weḥdes tsama lḥadeg tetṛaja ad tḍewwel, teẓṛi-t mma Hniyya tirar-as qli tesseqsa Beqqus ma yella ca n tɣawsa niɣ n teqṣidt i s-yeḍṛan deg ssuq u yestexwec seg-s, ixemmem ixemmem yessili yessehwa yuta deg ixef-nes ynna-s belli sseqsan-t isemṣaṛen n mumi taɣyult i yezzenz u seg-wa ad sen-yenna nnin-as “gul l mmi Hniyya : Mebyuɛa bṛebɛ mecriyya b tmenya u hiyya hiyya” tken mma Hniyya ɣer teɣyult nnes tqelleb-it tufi-t mebyuɛa b ṛebɛa mecriyya b tmenya n ṣṣeḥ, temmeḍṛan ɣer beqqus tenna-s : ufin-c ur tessined ca taɛṛabt kelḥen-c u rnin nnin-ak .

U imira baca ad nnini taqṣidt tuɣ lɣabt u nečni newwi ṣṣabt beṣṣeḥ ur cukkeɣ ca xaṭeṛ way ifehmen taqṣidt ad yessen belli asuggas-a maci d asuggas n tmegra u nɛil ca asekkaku ad d-yeggurn ma ad afen ca n ṣṣabt nniɣ ad tɛedda d luɣeṛt fella-sen ak-d d netni .

Muḥ-Terri 

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page