LinguistiqueS tchawith

Isem N Ṛebbi s tcawit

Isem n Ṛebbi s tcawit ɣer-i zik ur yelli-ca d lmuckil , xaṭeṛ maci d win ur yetwassinen-ca areb s yisem am lɛemri niɣ d Beɣduc , niɣ d win ur d-issawalen-ca areb syisem yerni ur ḥareɣ-ca deg-s labas sima ifehhem fella s neyyet-inu maci s wawal mɣir ca n usuggas sliɣ belli s tmazirt qaren-as Yellu , u da tani ur ṛẓiɣ-ca ixef-inu labas seg-a ad y-tenna yemma belli awal-aya yella di leɣna n lexwan , u bla ma ad tebteɣ iman-inu seɣliɣ-t u yugir wawal-aya n Yellu mɣir iwared ad iwella d isem n Ṛebbi n ṣeḥ , ma welli-ca jar-aneɣ nečni ya ay yetnaɣen ɣef tedlest d tutlayet tamaziɣt . Mbeṣṣeḥ imir-a ur nefqid yeker-aneɣ-d wawal si tendelt u iwella-neɣ d azɣuɣ , Yakuc .
Yakuc d ṣeḥ d isem seg ismawen n Ṛebbi zik n zik di tutlayin n tmaziɣt , beṣṣeḥ iṛuh mebla ma ad yeǧ riḥt , aged ma imẓabiyyen werɛad qaren Yuc , beṣṣeh di tcawit ur s-d-ufiɣ-ca n ljeṛṛet . u deg rzaw-inu ɣef yisem n Ṛebbi di tcawit , ufiɣ-d ismawen yiḍ ɣer-sen iẓuṛan deg mezru n tmurt n icawiyyen u mazal lemlaḥim nsen di tutlayet n temɣaṛin.

Kamel Tiḥmamin
Kamel Tiḥmamin

Am Beɛl s tfiniqit , u anammek-nes s tmaziɣt d mas u s tcawit neɣ d bab , u yeqqim wawal-aya di tcawit ald ad nini tamurt n ubeɛli , yeɛni tamurt mebla bab niɣ tamurt n Ṛebbi mammek ad neqqar u neqqar-it i tmurt ay ysesen si tmetna . tamezwarut neqqar-it nečni u tis-sent ad t-naf aged ɣer leqbayel , u di tmurt n leqbayel awal n ubeɛli yeqqen labas ɣer waman mammek ad qaren mqeṛqeṛ n ubeɛli i umgerger , u tasuqilt-nes awal s wawal d tajrut n ubeɛli , yeɛni wau r yesɛin-ca n waman kul d abeɛli ytedder s lbaṛakt n Ṛebbi .U zdat ma ad surfeɣ isem-aya n Beɛl xseɣ ad d-iniɣ belli imaziɣen n zik maci d beɛl Ṛebbi-s n ifiniqeyyen a ɛebden , netni ɛebden Beɛl Amun yeɛni Mas Amun niɣ Beɛl Ḥamun , Bab n teɛwinin ,u aẓweṛ ḤM niɣ ḤN mazal yella u neqqar taḥmamt d ḥamu niɣ ḥanu , u da maci ṛayeḥ ad utlayeɣ ɣef iṛebbiten nifiniquyen d imaziɣen n zik , u bla ma ad ktiɣ zmamat tzemrem ad twellam ɣer imawalen n tfiniqit ad tafem anemmek n wawalen-aya , u zdat ma ad tuɣ lan ɣer-neɣ di Xencla taɣmeṛt n Xiran icarren isem-nsen Tibeɛliyyin .

U seg ismawen yiqdimen n Ṛebbi s tcawit ay yellan werɛad neqqa-iten mebla ma ad nfaq , u zdat ma ad terrebzam niɣ ad tinim ca awal aya s tɛebrit yeqqim si zik-idin seg-a tella tudayet si ledyan n imaziɣen u yezmer ad ilin aged nṣaṛa qaren-t . u isem-aya netta d Yahwa , u yehwa s tɛebrit yeqqar c a Sbinuẓa , werɛad ur s-d-ufin-ca imusnawen anammek-nes unṣub , ya d way yellan seg zik niɣ d wa ad yilin akkas . u ya ur yeqbilen-ca belli awal-aya werɛad yedder di tcawit , ad sen-d-iniɣ cic ɣuccet seg-i u la qaret-ca Yahwa ya Ṛebbi .

U seg isemawen n Ṛebbi a ufiɣ ɣer temɣaṛin , Bab n ijenwan , way irefden ijenwan u saɛt qarent ay ajenna berk . beṣṣeḥ isem ami nenjem ad d-nini d unṣib u icaɛ mliḥ netta d Aḥellaq , u awal-aya mayetwakti weḥdes tban wer deg-s-ca n uherrar d Ṛebbi , beṣṣeḥ ma yetwakti id n wawal yect am aḥellaq n wedrar niɣ aḥellaq n wergaz yetban wanammek-nes ami nenjem ad-d-nini s taɛṛabt ɛaḍim . beṣseḥ aẓweṛ ḤLQ ur t-ufiɣ-ca deg awalen yiḍ di tcawit aṛeb deg isem n wemkan deg dewwaṛ n Celyet qaren-as Tizi n leḥliq u aged isem-aya yezmer ad yili di laṣel leḥriq xaṭeṛ L tetwella d R di tmaziɣt u lmeɛna-nes addar ameqṛan niɣ aḥellaq n weddar .

U ɣef uneggaru xseɣ ad d-iniɣ wa maci d arzaw n umusnaw , wa d arzaw n ucawi si lɣaci yenna ay yufa di tutlayet-nes d tutlayet n temɣaṛin maci d tammansa n zmamt u nefeɛ-aya ilaq-as imusnawen .
u ad rniɣ ad wen-d-iniɣ azwel n weḍṛiṣ-aya d isem n Ṛebbi s tcawit yeɛni awal n Ṛebbi seg awalen ad neqqar u maci s wanammek n teɛrabt way yessegmayen u yetḥaḍa , aṛaḥ s lmeɛna n Llah , mebla ma ad nessexdem aẓweṛ n ṚB deg mkan yect s lmeɛna n teɛṛabt .

Kamel Tiḥimamin

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page