S tchawith

TacemmaƐt deg ul

Tacemmaɛt tṛeq tetfaw

Niɣ tṛeq tesfaw

Niɣ ɣef tfawet

Ɣef tallast tiraw.

Kamel Tiḥmamin
Kamel Tiḥmamin

Ald ad yṣṣerɣ uderwic tacemmaɛt di lemqam ad yuc ameɛṛuf yesfaway amezru n lwali u ald ad yṣṣeṛɣ uqeddac tacemmaɛt ad yeqṛa yesfaway imal n wegdud , u ma yella Sidna Ɛisa yqqar neč d tfawet u Buda lmeɛna-nes tfawet u ma Ṛebbi d tfawet n ijenwan d tmurt ur tenjamen-ca igliden n yiḍ taylalin ad sexsin tfawet deg dmaren n iḥṛuṛen s tneffut-nsen aged ma teṣmeḍ ɣef tmettant , ur tenjamen-ca ad serglen iẓenẓaṛen s tili-nsen niɣ ad nedlen itran n ujenna deg cal.

Iqeddacen n Qayes ay yeṛẓin iḍ s tcemmaɛt nan i yiɣrimen n ufaw , faw ɣef yigli n wulawen ay yetlal , nan i wudem wis sen n Daɛec iman ur yetmetta u tamettant n lefrist d tilelli i way yrezzun ɣef ujenna i wafriwen-nes d tlalit d tatrart u s imeɣṛaṣen si Lḥusayn ɣer Či Givaṛa ɣer texxamt n tedlest di Qayes ay yetfaw yiswi , ay yṛeqqem webrid zeddu n uḍaṛ i tikli , u maci s trisiti ma yella niɣ ur yelli , maci s umezgun ma tmudri-neɣ d taceqquft u maci s isefra ma tacemmaɛt n iqeddacen n Qayes ɣef yimi-neɣ d tameɣṛuṭt .

U ɣef uneggaru ad d-niɣ tanemmirt i way ybedden deg neṭṭal n trisiti , i way yredsen di tmeɣṛa n tcemmaɛt tanemmirt i yqeddacen n Qayes .

Kamel Tiḥmamin

lexique :

Agdud :الشعب |peuple

Faw :الفجر|aurore

Igli :الأفق |horizon

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page