Kamel Tiḥmamin

Tiqṣiḍin si tlawt igzaktemma aken tella
S tchawith

Tiqṣiḍin si tlawt igzaktemma aken tella

Ur-sina ma yeḍra-k ca am neč, manin teḥma-d tammansa jara-k-d d axi-na lmuslim fawq lɛada ɣef tugdudt d lɛilmaniyya mɣir…
Tafsut n imaziƔen zdat-s d wern-as
Thamazgha

Tafsut n imaziƔen zdat-s d wern-as

Nettutlay ɣef tefsut n imaziɣen u netkeṭṭaṛ aherrar , way irefden asenjaq u ad yini neč d memmi-s n tefsut…
TacemmaƐt deg ul
S tchawith

TacemmaƐt deg ul

Tacemmaɛt tṛeq tetfaw Niɣ tṛeq tesfaw Niɣ ɣef tfawet Ɣef tallast tiraw. Ald ad yṣṣerɣ uderwic tacemmaɛt di lemqam ad…
Tira ma tif-it timawit
Linguistique

Tira ma tif-it timawit

Neqqar u nrenni , netmermer u nreddi ɣef timawit u mammek wer-ɛad nečabah deg igduden zdat n 5200 n isuggasen…
Asefru s tcawit jar n imessenda d yigli
Littérature&Poésie

Asefru s tcawit jar n imessenda d yigli

Yeqqar Ṛuji Gaṛudi azal am Ṛebbi d igli , neggur ɣer-s ur t-neṭṭawwaḍ u am-in isefra neggur ur neṭṭawwaḍ mbeṣṣeḥ ma…
Bouton retour en haut de la page