LinguistiqueS tchawith

Tira ma tif-it timawit

Neqqar u nrenni , netmermer u nreddi ɣef timawit u mammek wer-ɛad nečabah deg igduden zdat n 5200 n isuggasen , yeɛni zdat ma ad d-terg tira ɣer wennar , mbeṣṣeḥ di tilawt-neɣ nčni Icawiyyen saɛat timawit tif tira.

Kamel Tiḥmamin
Kamel Tiḥmamin

Timawit s leɛyub-nes kul tettif tira ma nmerru ur nessin tira , ma wer-ɛad nrezzu ɣef usekkil u ma s tira neṣṣeɛṛaq tutlayt-neɣ tayemmat di tutlayin, u tzemrem ad d-tinim mammek ? ad wen-d-iniɣ s ixerbicen twehhan d awehhi ɣef tira mebla tusna d tmusni mani newweḍ ad naf iselmaden n tmaziɣt rgen-d si tsedwit teɛṛiqen di tira u ald ad naf ifelgamen tḥettamen isekkilen a xsen mebla tmusni u mebla ma ad ɣen-d-inin mammek d ma-ɣef u mebla nfeɛ ibanen deg annar , u ṛuɛt tameqṛant ald ad d-tili tira d tarewla si tcawit n tmetti ald ad neqra aḍṛiṣ ur t-nɛeqqel ma d tcawit niɣ d tqbaylit niɣ… u da ur tutlayeɣ-ca ɣef wetrar aged ma yella way ikemzen deg ixef wa ad d-yini d tmaziɣt mammek ay yeqqar Ayet Mengellat .
ɣef wa timawit tenjem ad d-tif tira ma timawit ur dis-ca lɣelṭat n tira u ma ur dis-ca inuɣan ur itmira-n-ca ɣef isekkilen u ma timawit d tcawit maci d tutlayt ur yelli-ca wa ad d-t-yettutlayen .
U ɣef uneggaru way yexsen tira ad d-tif timawit am di dunit kul ad d-iniɣ ilaq usekkil n tira-ya ad yili d asekkil n tlatinit mammek ad t-fran imusnawen u maci d aherrar n lɣaci n tsertit u tira s leqwanen ay yessers umusnaw ameqṛan Salem Caker u maci s leqwanen n temnamin zdat n unaddam u way yella-n ɣers tammansa tict ad yili d ar u ad ɣen-yeč , u tutlayt ad nemru d tcawit n yemma d yemma-k u maci d bu messur ur yetwafhamen-ca.

Kamel Tiḥmamin

lexique :

Lexique : Aḍris : texte\نص
Tira: écriture\الكتابة
Timawit: oralité\المشافهة
Asekkil : الحرف\ lettre , alphabet
Amusnaw: savant\ العالم
Timetti: société\المجتمع

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page